RSS
sobota, 24 listopada 2012
TERMINY EGZAMINÓW JĘZYK POLSKI

KLASA

TERMIN

LO sem II

11.05.2014

LO sem IV

11.05.2014

LO sem VI

13.04.201416:53, bytomedukacja
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 października 2012
TEMATY PRAC ZALICZENIOWYCH

PRACE ZALICZENIOWE 2 semestr 2014 ( pisane odręcznie!!!)

LO 2 SEMESTR

Nr 1

1. Średniowieczna liryka maryjna.

2. Omów średniowieczną filozofię.

3. Przedstaw i omów renesansową koncepcję człowieka, świata i Boga w oparciu o teksty z epoki.

4. Treny Jana Kochanowskiego arcydziełem odrodzeniowej poezji.

 Nr 2

1. Przedstaw i omów zjawisko sarmatyzmu w barokowej literaturze polskiej.

2. Dwa nurty poezji barokowej. Omów zjawisko odwołując się do konkretnych dzieł literackich z baroku.

3. Oświeceniowa bajka i satyra. Omów temat w odniesieniu do tekstów z epoki

4. Jedna epoka trzy style. 

Lektury

ŚREDNIOWIECZE: Legendy o świętym Aleksym, Kwiatów św Franciszka, Pieśni o Rolandzie, Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, Lament świętokrzyski, Joseph Bedier Dzieje Tristana i Izoldy, RENESANS: Jan Kochanowski Treny, Pieśni (IX, XXIV, XX,), Fraszki, Odprawa posłów greckich,  M.Rej Żywot człowiek poczciwego (fragmenty,) Giovanni Boccaccio Dekameron (fragmenty),  Wiliam Szekspir Makbet, Hamlet, Piotr Skarga Kazanie wtóre. O miłości ku ojczyźnie ,Francisco PetrarkaWybór sonetów    BAROK: Mikołaj Sęp Szarzyński Sonety (Sonet IV i V), Blaise Pascal Myśli,   Jan Andrzej Morsztyn Wiersze(Do trupa, Cuda miłości, O swej pannie, Niestatek),  Sławomir Mrożek Małe Prozy, Daniel Naborowski ( Marność, Kruchość żywota),  Hans Bandung Vanitas (Księgi Koheleta), Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki, Wacław Potocki Wybór wierszy (Zbytki polskie, Pospolite ruszenie), Jan III Sobieski Listy do Marysieńki, Molier Świętoszek    OŚWIECENIE: Teksty filozoficzne; Rene Descartes, John Locke, Adam Naruszewicz Wiersze(Balon), Wolter Kandyt, Ignacy Krasicki (Świat zepsuty, Pijaństwo, Do króla, bajki: (Wstęp do bajekDewotka, Ptaszki w klatce, Wół minister), Monahomahia, Hymn do miłości ojczyzny)  Józef Wybicki  Pieśń legionów polskich we Włoszech, Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła, Franciszek Karpiński Wiersze(Pieśń Poranna),

 

LO 4 SEMESTR

Nr 1

1. Tryglogia Henryka Sienkiewicza powieścią "ku pokrzepieniu serc". Omów temat w odniesieniu do problematyki, konstrukcji i tematyki utworów.

2. Lalka Bolesława Prusa powieścią o....

3. Nowelistyka pozytywistyczna ilustracją  haseł z epoki.

4. Moja interpretacja filozoficznych zjawisk epoki. 

Nr 2

1. Dekadentyzm i symbolizm w poezji Młodej Polski. Omów problem w oparciu o teksty z epoki.

2. Wesele Stanisława Wyspiańskiego nowoczesnym dramatem o Polsce i kondycji Polaków.

3. Chłopi St. Reymonta ponadczasowym obrazem wsi.

4.Naturalizm i impresjonizm w literaturze Młodej Polski. Omów problem w odniesieniu do tekstów z epoki.Lektury

 

POZYTYWIZM: John Steward Mill Co to jest utylitaryzm, Aleksander Świętochowski My i wy, Eliza Orzeszkowa Kilka słów o kobietach, Maria Konopnicka Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, Bolesław Prus Kamizelka, Katarynka,  Eliza Orzeszkowa Tadeusz, Nad Niemnem, Gloria victis,  Bolesław Prus Lalka, Henryk Sienkiewicz Potop, Szkice węglem, Maria Konopnicka, Adam Asnyk -Wybór poezji, Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Fiodor Dostojewski  Zbrodnia i kara  MŁODA POLSKA: Aleksander Świętochowski Znaczenie nowej fali w sztuce, Artur GórskiMłoda Polska, Kazimierz Przerwa Tetmajer Koniec wieku XIX, Nie wierzę w nic, Na skalnym Podhalu Dziś, Jan Kasprowicz Z chałupy, Miłość, Krzak dzikiej róży, Dies irae, Leopold StaffDeszcz jesienny, Kartoflisko, Tadeusz Miciński Jam ciemny wśród wichrów płomień boży,Stanisław Przybyszewski Confiteor, Paul Verlaine Sztuka poetycka, Artur Rimbaud Alchemia słowa, Kazimierz Przerwa Tetmajer Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej, Melodia mgieł nocnych, Jan Kasprowicz Księga ubogich, Hymny, Leopold Staff Przedśpiew, Stanisław Wyspiański Wesele, I ciągle widzę ich twarze, Tadeusz Żeleński Boy Plotka o weselu, Gabriela Zapolska Moralność Pani Dulskiej, Władysław Stanisław Reymont Chłopi, Stefan ŻeromskiLudzie bezdomni, Rozdziobią nas kruki, wrony, Joseph Conrad Jądro Ciemności, 

LO 6 SEMESTR

Nr 1

1. Omów literaturę socrealizmu.

2. Fantastyka w powojennej Polsce. Odwołując się do stosownych przykładów literackich omów problem.

3. W. Szymborska, Cz. Miłosz, Z.Herbert, M.Świetlicki, J.Polkowski. Co ich łączy a co dzieli.

4. Przedstaw nurty powojennej poezji polskiej.

 

 

Nr 2

1.Przedstaw twórczość poetów niepokornych.

2. Różewicz, Mrożek nowe drogi polskiego dramatu. Przestaw problem odwołując się do stosownych przykładów literackich.

3.Przedstaw twórczość poetów POKOLENIA X.

4. Przedstaw twórczość poetów NOWEJ FALI..

Lektury:

 

LITERATURA WSPÓŁCZESNA: Albert CamusDżuma, Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, George Orwell Folwark zwierzęcy, Rok 1984, Czesław Miłosz Dar, Tadeusz Różewicz bez, Warkoczyk, Przyszli żeby zobaczyć poetę, Walentynki, Przedmowa, Zniewolony umysł, Który skrzywdziłeś, Wiara, Nadzieja, Miłość, Dar,Wisława Szymborska Psalm, W biały dzień, Głos w sprawie pornografii, Nagrobek, Sto pociech,Sławomir Mrożek Tango, Tadeusz Konwicki Mała Apokalipsa, Zbigniew Herbert 17 IX, Przesłanie Pana Cogito, Kołatka, Historia Minotaura, Potęga smaku, Guziki, Do Apollona, Miron Białoszewski mironczarnia, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Ja stróż latarnik, namuzowywanie, Ks.Jan Twardowski Oda do rozpaczy, Wielkie i małe, Szukasz, Spieszmy się, Wierzę, Mrówko ważko biedronko, Rafał Wojaczek Prośba, Marcin Świetlicki McDonald, Dnienie,Dla Jana Polkowskiego, Jacek Podsiadło Kilometry taśmy, Jan Polkowski Przesłanie pana X, Kazimierz Wierzyński Do poetów,  Stanisław Grochowiak czyści, Płonąca żyrafa,Andrzej Bursa Nauka chodzenia, Edward Stachura Dookoła mgła, Ewa Lipska My, Egzamin,Stanisław Barańczak Spójrzmy prawdzie w oczy, Co jest grane,  

10:10, bytomedukacja
Link Dodaj komentarz »
sobota, 03 marca 2012
sobota, 24 września 2011
TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH CD

NAUKA O JĘZYKU:

1.  Zanalizuj i oceń język wypowiedzi współczesnych sprawozdawców sportowych. Odwołaj się do wybranych przykładów.

2.  Patriotyzm lokalny w języku trybun i stadionów. Wskaż zjawiska językowe, oceń poprawność, ustal kryteria oceny.

3.  Ocena języka, stylu i preferowanych wartości we współczesnych kreskówkach i kinie animowanym - wg wybranych przykładów.

4.  Kumasz czaczę bejbe? - żargon młodzieżowy jako znak czasów. Analizując celowo wybrane teksty, omów ich funkcje, zwróć uwagę na stosowane środki językowe (słownictwo, frazeologia, składnia itp.).

5.  Sprytna propaganda czy „opium dla ludu". Analiza językowa wybranych „dzieł" socrealizmu. Sposoby funkcjonowania języka propagandy. Scharakteryzuj zabiegi językowe w wybranych „dziełach" doby socrealizmu.

6.  Analiza i interpretacja tekstów muzycznych grup i ich wpływ na tworzenie światopoglądu współczesnego, młodego człowieka. Językowa analiza tekstów wybranego wykonawcy muzyki młodzieżowej. Omów cechy charakterystyczne dla tego rodzaju twórczości.

7.  Minimum słów, maksimum treści - tendencje we współczesnej polszczyźnie. Analizując celowo wybrane teksty, omów ich funkcje, zwróć uwagę na stosowane środki językowe (słownictwo, frazeologia, składnia itp.).

8.  Nowomowa, czyli język propagandy. Analizując celowo wybrane teksty, omów ich funkcje, zwróć uwagę na stosowane środki językowe (słownictwo, frazeologia, składnia itp.).

9.  Cele i sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów na przykładach z 2 - 3 epok literackich.

10.  Oceń poprawność językową wypowiedzi i przemówień wybranych, współczesnych polityków. Omów kryteria, którymi się posłużyłeś.

11.  Językowa analiza tekstów wybranego wykonawcy muzyki młodzieżowej. Omów cechy charakterystyczne dla tego rodzaju twórczości.

12.  Licz się ze słowami! Kiedy należy posługiwać się normą? Analiza językowa wybranych komunikatów, będących przykładem odstępstwa od normy.

13.  Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. Język Twoich rówieśników - scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.

14.  Sztuka przekonywania a manipulacja językowe – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.

15.   Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

16.   Przejawy agresji językowej we współczesnej publicystyce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

17.  Scharakteryzuj i oceń zjawisko naśladownictwa języka mediów we współczesnej polszczyźnie.

18.   Funkcje neologizmów w liryce C. K. Norwida i B. Leśmiana. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

19.   Za kulisami wielkiego futbolu… Język sportowców (słownictwo, frazeologia, składnia…). Analizując zgromadzone materiały prasowe (pisane i mówione), określ funkcjonalność środków językowych, jakimi posługują się sportowcy.

20.   Siła słowa, zasób leksykalny tekstów Kazika Staszewskiego, czyli patriotyzm po polsku. Analizując wybrane teksty, zwróć uwagę na zastosowane środki językowe (słownictwo, frazeologia) oraz wyrazu artystycznego.

21.  Scharakteryzuj i oceń język, styl i preferowane wartości we współczesnym kinie animowanym.

22.   Rodzaje i funkcje frazeologizmów w wybranych sloganach reklamowych. Scharakteryzuj zjawisko i oceń zasadność związków frazeologicznych w języku reklamy.

23.    W oparciu o wybrane audycje radiowe, telewizyjne i artykuły prasowe dokonaj analizy impresywna funkcja języka w przekazie mass-mediów.

24.    Na wybranych przykładach zanalizuj język propagandy politycznej.

25.    Omów rolę kontekstów kulturowych w tekstach reklam.

26.    Omów funkcjonowanie polisemii i homonimii w aforyzmach.

27.    Omów na wybranych przykładach literackich zastosowanie homonimów, synonimów i antonimów.

28.    Omów funkcję języka środowiskowego w wybranych przykładach prozy powieściowej.

29.    Omów werbalne i nie werbalne środki komunikacji językowej.

30.    Omów różne odmiany stylu językowego na przykładzie dowcipu i parodii.

31.    Na wybranych przykładach omów zjawisko agresji językowej.

32.    Omów na wybranych przykładach zależność między składnią a wpływającymi na nią elementami.

33.    Scharakteryzuj etykę mówienia i towarzyszące jej zjawiska.

34.    Na wybranych przykładach omów zjawisko: dialektu, gwary i żargonu.15:51, bytomedukacja
Link Dodaj komentarz »
TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH CD.

KORESPONDENCJA SZTUK:

1.   Zemsta zawsze jest słodka” (?!) - odnieś się do motywu zemsty (vendetty, dintojry), odwołując się do wybranych utworów literackich i przykładów z filmu.

2.  Moje fascynacje Hiszpanią... w literaturze i filmie. Powołując się na motywy, bohaterów i zjawiska, dokonaj charakterystyki świata przedstawionego wybranych utworów literackich i filmów (np. Almodovar), eksponując podstawy szczególnego zainteresowania kulturą iberyjską.

3.  Motyw anioła w literaturze i sztuce 2-3 wybranych epok. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby jego opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

4.  Muzyka jako inspiracja w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby jej prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

5.  Archetyp żeglarza w literaturze i sztuce różnych epok. Analizując, interpretując teksty literackie i kultury, omów zagadnienie. Uwzględnij kontekst epoki i funkcje artystyczne dzieł.

6.  Motyw snu w literaturze i filmie. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby jego opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

7.  Arkadyjski wizerunek przyrody w literaturze i malarstwie renesansowym. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby jego opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

8.  Romantyczne uniesienia a naturalizm uczuć. Omów na podstawie wybranych dzieł literatury i malarstwa.

9.  Postawa prometejska i jej ewolucja na przestrzeni dziejów (np.: „Kordian", „Wolność prowadząca lud na barykady", „Potop", „Matrix"). Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby jej opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

10.   Motywy maryjno-pasyjne i sposób ich ujęcia w literaturze i sztuce. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

11.   Savoir-vivre, czyli o sztuce dobrego zachowania w literaturze i sztuce wybranych epok.

12.   Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.

13.   Cztery pory roku" Vivaldiego, cztery pory roku w „Chłopach" Reymonta. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

14.   Różne obrazy powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

15.   Parodystyczne sposoby ujmowania rzeczywistości. Omów, odwołując się do przykładów z literatury i filmu.

16.   Zachwyca, „ przewierca", a może... - impresjonizm w malarstwie i literaturze.

17.   Różne kreacje dzieci w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

18.   Eviva l`arte...". Czy sztuka może być lekarstwem na przypadłości świata? Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich, filmowych lub teatralnych.

19.   Warszawa w „ Lalce" Prusa i na płótnach Canaletta i A. Gierymskiego.

20.   Urok brzydoty w malarstwie P. Rubensa i poezji S. Grochowiaka. Analizując, interpretując teksty literackie i kultury, omów zagadnienie. Uwzględnij kontekst epoki i funkcje artystyczne dzieł.

21.   Polskie góry malowane słowem i pędzlem. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

22.   Tematyka funeralna w literaturze i muzyce. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

23.   Samotność - sposób prezentacji i wartościowania tego zjawiska w literaturze i sztuce (na wybranych przykładach).

24.   Obraz rzeczywistości PRL-u w literaturze i kinematografii polskiej w latach 60-80.

25.   Mały człowiek w wielkiej katedrze...” - wielkość Boga i małość człowieka w sztuce i literaturze.

26.   Jam cząstką tej siły, która zła pragnąc, dobro czyni”. Obraz szatana w literaturze i sztuce.

27.   Nieśmiertelność - największe pragnienie człowieka. Literackie, malarskie i/lub filozoficzne realizacje motywu „non omnis moriar”.

28.   Wielkie bitwy w literaturze i malarstwie (sposób zobrazowania oraz ich funkcja).

29.   Literackie i filmowe portrety młodzieży. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

30.   Kosmogonie mitologiczne, biblijne i inne... - omów motyw powstania świata w literaturze i sztuce starożytnej.

31.   Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych dziełach.

32.   Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.

33.   Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych (analiza wybranych dzieł).

34.   Różne wcielenie bohatera literackiego o romantycznym rodowodzie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła z powojennej literatury polskiej i filmu.

35.   Adaptacja teatralna. Porównaj wybraną inscenizację z jej literackim pierwowzorem.

36.   Adaptacja filmowa. Porównaj wybraną ekranizację z jej literackim pierwowzorem.

37.   Specyficzny charakter dzieła „kultowego”. Odwołując się do wybranych tekstów kultury XX wieku, omów zagadnienie, sformułuj kryteria „kultowości”.

38.   Rola scenografii w teatrze. Analizując i interpretując wybrany dramat/dramaty, omów zagadnienie, posiłkując się stosownym kontekstem.

39.   Trzy kolory (czerwony, niebieski, biały) w wybranych dziełach literatury, filmu lub malarstwa. Zwróć uwagę na sposób ich funkcjonowania w dziele i symboliczną wymowę. Odwołaj się do wybranych kontekstów.

40.   Motywy kynologiczne w literaturze i sztuce. Analizując i interpretując wybrane teksty literackie i kultury, omów zagadnienie.

41.   Motyw kobiety władczyni w ujęciu literackim i plastycznym lub filmowym. Analizując wybrane teksty literackie i kultury, omów sposób kreowania i przedstawienia kobiet sprawujących władzę. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

42.   Zamki i pałace w literaturze i sztuce. Analizując i interpretując wybrane teksty literackie i kultury, omów sposób ich przedstawienia. Uwzględnij kontekst kulturowy, historyczny, estetyczny itp.

43.   Moje fascynacje literaturą i sztuką angielską… Powołując się na motywy, bohaterów i zjawiska, dokonaj charakterystyki świata przedstawionego wybranych utworów literackich i filmów lub dzieł malarskich, podając kryteria szczególnego zainteresowania kulturą angielską.

44.   Biografia jako klucz do interpretacji twórczości. Analizując wybrane teksty literackie i kultury (np. film, obraz), omów wpływ biografii na twórczość, uwzględnij stosowne konteksty.

45.   Obraz śmierci w literaturze i ikonografii średniowiecznej i barokowej.

46.   Motyw apokalipsy w literaturze i filmie. Dokonując wyboru odpowiednich dzieł kultury, scharakteryzuj ten topos, przedstaw sposoby jego realizacji.

47.   Obozy koncentracyjne I połowy XX wieku. Analizując wybrane teksty literackie i kultury (np. film, fotografia, malarstwo), omów sposób ich przedstawiania.

48.   Przykre zestawienie barw, a nawet wstrętne kombinacje” – innowacyjność w postrzeganiu modela wtwórczości literackiej i malarskiej Stanisława Ignacego Witkiewicza.

49.   Przedstaw motyw krajobrazu w literaturze i sztuce.

50.   Literatura i malarstwo wzajemne wpływy i paralele. Przedstaw wzajemne wpływy i paralelę literatury i malarstwa.

51.   Omów rolę kabaretu literackiego i tekstu kabaretowego  w różnych epokach.

52.   Zaprezentuj realizm w literaturze i malarstwie różnych epok.

53.   Omów na wybranych przykładach motywy literackie w malarstwie.

54.   Przedstaw na wybranych przykładach świat wartości człowieka w literaturze i sztuce.

55.   Przy polskim stole. Na podstawie tekstów kultury omów znaczenie tradycji biesiadowania dla tożsamości kulturowej narodu 

 

15:50, bytomedukacja
Link Dodaj komentarz »

LITERATURA:

 

51.   Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...". Motyw żołnierza - tułacza, żołnierza - powstańca w literaturze polskiej.

52.   Młodość jako temat i problem w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów.

53.   Motywy franciszkańskie w wybranych wierszach L. Staffa, J. Kasprowicza i J. Twardowskiego. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst.

54.   Motyw pracy w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

55.   Motyw władzy w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

56.   Postacie władców z historii i literatury... (np.: Agamemnon, Priam, Neron, Nowosilcow, Stalin, Hitler). Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

57.   Małe ojczyzny w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

58.   Spory ideowe „starych" i „młodych" w literaturze wybranych epok i w czasach współczesnych. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

59.   Profetyzm w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory, omów zagadnienie i uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.

60.   Motyw tańca w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby jego opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

61.   Sarmacki rodowód kultury i obyczajowości Polaków - mit, legenda czy rzeczywistość? Odwołaj się do wybranych przykładów literatury.

62.   Różne oblicza kariery. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów.

63.   Biblia" jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

64.   Heroizacja i deheroizacja bohaterów w literaturze polskiej. Odwołaj się do odpowiednich utworów.

65.   Filozoficzne i literackie wyobrażenia człowieka o życiu szczęśliwym. Omów na podstawie przykładów z 2 - 3 epok literackich.

66.   Sukces w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

67.   Literackie portrety kobiet. Analizując celowo wybrane utwory literackie z 2-3 epok, przedstaw zmieniające się postaci kobiece. Zwróć uwagę na sposoby ich portretowania.

68.   Rola wiary w kształtowaniu systemów i hierarchii wartości, kodeksów postępowania bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

69.   Polskie obrzędy i obyczaje jako źródło inspiracji literackiej. Omów na wybranych przykładach.

70.   Funkcje wątków kryminalnych w klasyce literatury - wg wybranych przykładów.

71.   Powinność i obowiązki wobec ojczyzny w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

72.    „Sztuka jest tworzeniem rzeczy nowych”. ”Eksperymenty formalne” i „nowe piękno” w polskiej poezji futurystycznej.

73.   Motyw domu i bezdomności w literaturze. Analizując celowo dobrane utwory z różnych epok literackich, przedstaw problem. Uwzględnij konteksty: kulturowy, biograficzny, historyczny.

74.   Tendencje wolnościowe (libertyńskie) w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

75.   Jednostka a społeczeństwo. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

76.   Motyw przemijania. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

77.   Utopie i antyutopie - jaką pełnią rolę w literaturze różnych epok? Omów na wybranych przykładach.

78.   Kobieta-anioł, femme-fatale...Wpływ kobiet na losy mężczyzn na przykładzie wybranych utworów różnych epok.

79.   Miłość niejedno ma imię... Różne oblicza miłości w poezji od Kochanowskiego do Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

80.   Cztery pory roku w duszy człowieka. Na podstawie wybranych przykładów z literatury(3-4) zobrazuj związek przyrody z pejzażem duszy ludzkiej.

81.   Uczy i bawi..., czyli rola publicystyki polskiej doby oświecenia, pozytywizmu i współcześnie.

82.   Poeci wyklęci - od Villona do Morrisona. Zaprezentuj poezję, która wykracza poza schematy i kanony.

83.   Kat i ofiara - analiza postaw w literaturze.

84.   Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema – analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.

85.   Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

86.   Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

87.   Różne oblicza dobra i zła w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

88.   Różne oblicza antysemityzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

89.   Wpływ biografii na twórczość artystyczną „kaskaderów literatury”. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

90.    Mit dzieciństwa w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie mitu dzieciństwa w literaturze.

91.   Granice swobody literackiej. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

92.   Topos świata teatru w literaturze. Analizując wybrane utwory z 3-4 epok, omów zagadnienie.

93.   Motyw upływającego czasu. Analizując wybrane teksty literackie z 2-3 epok, omów zagadnienie. Uwzględnij kontekst filozoficzny, historycznoliteracki itp.

94.   I śmiech niekiedy może być nauką…” Analizując celowo wybrane utwory z oświecenia, omów funkcję śmiechu w polskiej i powszechnej literaturze. Uwzględnij stosowne konteksty.

95.   Portret matki w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie różnych epok, przedstaw postać rodzicielki. Zwróć uwagę na sposób portretowania matek.

96.         Różne sposoby kreacji wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej. Scharakteryzuj i porównaj zagadnienie w odniesieniu do wybranych przykładów literackich.

97.   Patriotyzm po polsku... – prawda i mity. Odwołując się do celowo wybranych utworów, przedstaw wizerunek Polaka – patrioty, wykorzystaj kontekst epok.

98.   Upadek jest nieodzowny, by mogło nastąpić po nim odkupienie, zmartwychwstanie – dokonaj analizy celowo dobranych dzieł; zwróć uwagę na różnorodność w sposobach prezentowania degradacji człowieczeństwa.

99.   Pokonać śmierć, zmierzyć się z przemijającym czasem... – transcendentalne pragnienia bohaterów literackich. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów różnych epok.

100.Pomysłodawcy, wynalazcy, racjonalizatorzy, konstruktorzy... – literackie wizerunki bohaterów-twórców. Dokonaj analizy dobranych utworów, uwzględnij kontekst epok (2-3).

101.Exegi monumentum aere perennius...”. Analizując celowo wybrane utwory literackie z różnych epok (np.: Horacego, Kochanowskiego, Mickiewicza), zinterpretuj topos pomnika.

102.Odbiorca w utworze literackim. Analizując celowo dobrane utwory z różnych epok, przedstaw zmieniające się typy adresatów. W swojej prezentacji uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.

103.Ideologia feminizmu i jej echa w literaturze i/lub publicystyce różnych epok.

104.Tradycja i obyczajowość w literaturze polskiej. Analizując wybrane teksty literackie, np.: „Pieśń świętojańska o Sobótce”, „Pan Tadeusz”, „Chłopi”, „Tango”, itp., omów rolę tradycji w życiu społeczeństwa polskiego. Uwzględnij kontekst historyczny.

105.Uczucia jako inspiracja dla działań jednostki. Analizując postawy bohaterów romantycznych, przedstaw wpływ miłości na ich życie. W swojej prezentacji uwzględnij kontekst kulturowy, biograficzny, filozoficzny.

106.Tyrteizm w literaturze. Analizując utwory literackie różnych epok (np. starożytność, romantyzm, współczesność) i uwzględniając kontekst historyczny, omów rolę poety-bojownika w kształtowaniu świadomości narodu i krzewieniu ducha walki.

107.Wizja historii w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie z różnych epok, przedstaw sposób prezentowania historii przez różnych pisarzy.

108.Porównaj literackie portrety młodych buntowników z różnych epok.

109.Science-fiction a literatura fantasty. Na wybranych przykładach omów cechy gatunkowe.

110.Poeta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.

111.Przedstaw twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji późniejszych epok.

112.Twórczość A. Mickiewicza w tradycji późniejszych epok. Przedstaw nawiązania literackie do twórczości A. Mickiewicza twórców epok późniejszych. 

 

15:48, bytomedukacja
Link Dodaj komentarz »
TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH

LITERATURA:

1.  Wzbić się ponad przeciętność, przekroczyć sferę transcendentalną... literackie porywy, wzloty i ich konsekwencje. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów z różnych epok.

2.  Literackie menu... - co, gdzie i jak jadali bohaterowie różnych epok. Odnosząc się do tematu, uwzględnij tzw. koloryt narodowy (obrzędowość, obyczajowość).

3.  Emigracja, obczyzna - odnieś się do wybranych motywów, biorąc pod uwagę wpływ literatury na Polaka, znajdującego się poza ojczyzną (na podstawie wybranych utworów).

4.  Świat uczuć, postawy i działania człowieka uciskanego. Rozwiń temat, odwołując się do utworów z literatury polskiej i obcej.

5.  Miłość, wierność i uczciwość małżeńska w utworach literackich różnych epok. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów.

6.  Fatalizm ludzkiego losu. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów z różnych epok.

7.  Sport w literaturze. Analizując, interpretując wybrane teksty literackie, omów zagadnienie.

8.  Utwory z pogranicza, pogrobowcy epok... Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

9.  Legendy i podania ludowe w twórczości przedstawicieli różnych epok literackich. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst utworów.

10. Wizja „piekła na ziemi". Dokonaj analizy celowo dobranych utworów.

11.  Różne formy buntu młodzieży od romantyzmu do.... Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

13.   Antysemityzm wpisany w karty literatury. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

14.   Ślady magii średniowiecznej w literaturze, określ jej wpływ, odwołując się do wybranych utworów.

15.   Mniejszości narodowe w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

16.   Motyw ogrodu w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie, omów zagadnienie; uwzględnij kontekst biograficzny i kulturowy.

17.   Tradycja hymniczna w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

18.   Motyw przeznaczenia w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie (2-3 epoki), przedstaw zagadnienie. Zwróć uwagę na sposoby jego prezentowania.

19.   Morze jako świadek losów ludzkich. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby opisywania i prezentowania tego zagadnienia. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

20.   Cywilizacja XX wieku jako temat w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory prozy polskiej, scharakteryzuj sposoby postrzegania świata.

21.   Dobro i zło w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

22.   Człowiek w obliczu katastrofy, choroby, innych nieszczęść. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów.

23.   Brzydota jako nowy kanon piękna - od Morsztyna do Grochowiaka. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby ich opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

24.   Pokolenie Konradów, pokolenie Kolumbów i my - pokolenie Nic. Analizując celowo dobrany materiał literacki, dokonaj porównania świata wartości reprezentatywnych dla tych generacji.

25.   Pokora czy bunt? Literackie dialogi z Bogiem - przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów.

26.   Twórca wobec współczesnej mu cywilizacji - negacja czy akceptacja? Omów problem, odwołując się do utworów różnych epok literackich.

27.   Rola didaskaliów w „Weselu" Wyspiańskiego, „Tangu" Mrożka i w innym wybranym utworze.

28.   Nie masz zbrodni bez kary" - literackie obrazy motywu winy i kary. Omów na 4 - 5 przykładach.

29.   Bohater dynamiczny w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby jego opisywania i prezentowania. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

30.   Obrazy miast i mieszkańców w prozie XIX i XX wieku. Analizując celowo wybrane utwory z literatury polskiej i powszechnej, porównaj opisy miast i ludzi. Uwzględnij kontekst epoki.

31.   Doświadczenie nicości i absurdu w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł. Zwróć uwagę na kontekst epoki.

32.   Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecza, romantyzmu i pozytywizmu. Przedstaw na wybranych przykładach.

33.   Dom rodzinny jako oaza spokoju. Omów zagadnienie, analizując utwory dwóch, trzech wybranych epok literackich.

34.    Motyw szeroko rozumianej misji w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu misji w literaturze.

35.    Motyw tańca w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu tańca w literaturze.  

36.    Motyw cierpienia w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu cierpienia w literaturze.

37.    Motyw snu w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu snu w literaturze.

38.    Motyw nieszczęśliwych kochanków w literaturze. Na wybranych przykładach literackich przedstaw ujęcie motywu nieszczęśliwych kochanków w literaturze.

39.    Motyw matki w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu matki w literaturze.

40.    Motyw Apokalipsy w literaturze . Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu Apokalipsy w literaturze.

41.    Motyw ojczyzny w utworach literackich. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu ojczyzny w literaturze.

42.    Motyw wędrówki w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu wędrówki w literaturze.

43.    Motyw winy i kary w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu winy i kary w literaturze.

44.    Motyw arkadii w literaturze. Na wybranych przykładach literackich przedstaw nawiązania literackie do motywu arkadii.

45.    Motyw nauczyciela w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu nauczyciela w literaturze.

46.    Motyw dziecka w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie motywu dziecka w literaturze.

47.   Motyw wojny w literaturze. Na wybranych przykładach literackich zilustruj odmienne ujęcie

48.   Motyw samotności w literaturze. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów.

49.   Wielkie dramaty małych bohaterów. Motyw dziecka w literaturze. Omów na przykładach literatury XX wieku.

50.   Człowiek - wieczny pielgrzym. Przedstaw motyw wędrówki na podstawie wybranych utworów.

 

 

15:47, bytomedukacja
Link Dodaj komentarz »